Archive for the ‘pendapat juga’ Category

Oleh : AR. Kadir

“ … Etnosentrisme cenderung memandang rendah orang-orang yang dianggap asing, etnosentrisme memandang dan mengukur budaya asing dengan budayanya sendiri. “ ( The Random House Dictionary ).

 

 

 

  1. I.                   PRAWACANA

Walaupun bangsa Indonesia telah mengenal hubungan (lebih…)

Iklan